Scopul Asociatiei

ASOCIAŢIA Societatea de cercetare si educare pentru conservarea biodiversitatii
NATURA-Z are ca scop cercetarea, conservarea și protejarea mediului înconjurător,
incluzând zonele naturale, arii naturale protejate, rezervații naturale și științifice,
parcuri naturale și naționale, monumente ale naturii, specii protejate, fauna și flora sălbatică
și sălbăticită din România și din afara României, cercetarea și protejarea patrimoniului
cultural arheologic național, precum și studiul interacțiunii celor menționate anterior cu
mediul socio-cultural, educarea din punct de vedere ecologic a populației pentru o dezvoltare
durabilă și promovarea ecoturismului.