PROIECTE/ACTIVITATI

Proiectul 1. Identificarea presiunilor și elaborarea măsurilor de conservare necesare pentru protejarea speciilor de Anatidae din Delta Dunării

Proiect conceput pentru a evidenția amenințările întâlnite de populațiile de Anatidae, evaluarea stării de sănătate a acestora și formarea unui set de măsuri de conservare a zonelor și speciilor impactate.

Proiectul 2. Continuarea studiului asupra populațiilor de stridii de Pacific din Marea Neagră cu identificarea unor noi locații și evidențierea calității ecologice și economice a acestora

În August 2017, membri scafandri ai echipei noaste au descoperit două populații ale acestei specii chiar la litoralul românesc al Mării Negre. Astfel, am început un studiu aprofundat al prezentei acesteia și al avantajelor sau dezavantajelor biologice și ecologice.

Proiectul 3. Studiul coloniilor de Falco vespertinus (vânturel de seară) în Dobrogea, în contextul micșorării numărului și al suprafețelor propice de cuibărit datorate defrișărilor și a reconversiei folosinței terenurilor

Populațiile acestei specii sunt în declin datorită defrișărilor pâlcurilor de copaci din zonele de cuibărit, intensificarea agriculturii, folosirea pesticidelor etc. Un program de conservare a populației cuibăritoare din Ungaria și vestul României s-a desfășurat printr-un proiect LIFE în care partener în România a fost Grupul Milvus, prin urmare strângem datele necesare demarării unui astfel de proiect și la nivelul Dobrogei

Proiect 4. FIOP – Fresh Ideas for Old Problems

Susținerea tinerilor studenți sau a cercetătorilor la început de carieră în elaborarea, efectuarea și ducerea la bun sfârșit a unui proiect ce implică idei inovative pentru rezolvarea unor probleme de mediu, ajutându-i să dobândească experiența necesară.

Proiect 5. JJR – Junior Jurasic Ranger

Proiect de educație ecologică și sociologică prin implicarea elevilor în activități de cunoaștere și protecție a mediului în cadrul Asociației Natura-Z.

Proiect finalizat. O carieră sustenabilă. Speciile cheie și statutul lor local de conservare

Proiect ce a avut loc la nivelul Carierei Băița-Crăciuneşti și în Aria Naturală Protejată Rezervația Măgurile Băiței.

https://www.quarrylifeaward.ro/download-final-report/56746/elena_buhaciuc-ionita_final_report_-_baita_craciunesti.pdf

ACTIVITĂȚI DE INVENTARIERE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE A STĂRII DE CONSERVARE A BIODIVERSITĂȚII LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

Maroc 2016

Germania 2011

Olanda 2013

Turcia 2014

Republica Moldova 2019

Observații asupra amfibienilor începând din 2010

Cartare habitate subacvatice și studiul biodiversității submerse la litoralul Românesc al Mării Negre, începând din 2017

Inventarierea faunei de Chiroptere la nivel național începând din 2018

Observații ornitologice începând din 2017

Observații asupra faunei de mamifere mari începând din 2017

Observații asupra reptilelor începând din 2011

Implicare în activități de inelare a păsărilor din 2018

Implicarea în activități educative pentru publicul larg începând din 2013

Observații asupra nevertebratelor începând din 2013

Observații asupra florei și vegetației începând din 2013