Scopul Asociației

Societatea de Cercetare și Educație NATURA-Z pentru conservarea biodiversității are ca scop cercetarea, conservarea și protejarea mediului, inclusiv a zonelor naturale, ariilor naturale protejate, a rezervațiilor naturale și științifice, a parcurilor naturale și naționale, a monumentelor naturii, a speciilor protejate, a faunei și florei sălbatice din România și din afara României, cercetarea și protecția patrimoniului arheologic și cultural național, precum și studierea interacțiunii celor de mai sus cu mediul socio-cultural , educația ecologică a populației pentru dezvoltarea durabilă și promovarea ecoturismului.