O cariera sustenabila. Specii cheie si statutul lor local de conservare – proiect premiat la nivel national cu locul I

În perioada 2017-2018 echipa noastra a lucrat la un proiect de inventariere, monitorizare si evaluare a stelei de conservare a speciilor si fauna din zona Rezervei Naturale Magurile Baitei si a carierei Baita-Craciunus aflata la limita zonei protejate, proiect sustinut de Heidelbergcement Romania, in cadrul Premiului Pentru Viata Carierei. La final proiectulnostru a fost apreciat si premiat cu locul I la nivel National.

Deși o carieră este reprezanta de activitate industrială, fiind ea înșine un ecosistem cu valori specifice ale factorilor de mediu, ea nu este separată de ecosistemele din jur. Deoarece speciile nu cunosc granițe, între carieră și împrejurimi există „canale verzi” de conectivitate, care sunt folosite de speciile-cheie pentru furnizare și schimbul de energie în carieră și imprejurimi.

Pentru a fi durabila o cariera trebuie sa mentină aceste conexiuni la niveluri optime. Prin urmare, existență trei etape de urmat:

1. Un inventar al speciilor esentiale prezente la nivel carierii si in împrejurimile acestia

2. Evaluarea de conservare a speciilor esențiale

3. Adoptarea uni set de măsuri de conservare pentru a creste stare de conservare a speciilor esențiale identificate. În urma acestor trei etape voma aduce o vizibilitate reală asupra funcțiii ecosistemului carieri în legatură cu habitate
naturale.

Prin urmare, am identificat 71 specii de ciuperci, 3 specii de ferigi, 77 de specii de plante superioare, 24 de specii de fluturi de zi, 32 de specii de fluturi de noapte, 72 de specii de nevertebrate, 7 specii de amfibieni, 5 specii de reptile, 29 specii de păcură (6 răpăsoare de zi, 2 răducă de noapte, 20 de alte specii) , 9 specii de mamifere mari, 4 specii mamifere insectivore mici, 7 specii de mamifere mici rozătoare, 9 specii de liliaci. Astfel, am identificat un numar total de 354 specii in cadrul cariera si in vecinatate, din care 281 au fost identificate drept specii-cheie pentru un sit de cariera durabil.

Evaluarea statutului local de conservare relevă următoarea repartizare a speciilor: specii rare – 3 specii de plante, 2 specii de fluturi de zi, 3 alte specii de insecte, 3 specii de amfibieni, 2 specii de reptile, 7 specii de păsărăuri, 2 specii de mamifere mari, 3 specii de mamifere mici, 7 specii de lilieci; specii în declin: 4 specii de fluturi de zi, alte 5 specii de insecte, 5 specii de amfibieni, 3 specii de reptile, 9 specii de lilieci; specia prospere: tote celelalte speciei care nu sunt enumerate in categoriile de mai sus, insumaid 252 de specii. Toate specie esențiale contributie la schimbul de energie în carieră și habitate naturale fiind produse și/sau consumori.

În timpul activităților noastre în zona arborilor de la descoperaire aici amențe majore care efecteaza în mod direct sau indirect biodiversitatea și, în special, conservarea speciilor: pierderea habitatelor, braconajului și defrișărilor neautorizați, poluarea cuoi menajer.

Studius aceste trei vulnerabilități principale ale carierei și zona în conconjoare am dezvoltat următoarele măsuri necesar pentru a spori starea de conservare locală a speciilor cheie și pentru o asigurare o gestionaredură a carierei. Reducerea polului de îngrijire degradează calita calita ecosistemelor; Reducerea braconajului și a defrișării neautorizate; Conservarea peșterilor ca habitate de importanțe pentru conservarea biodiversițiilor; Reabilitarea habitatului; Reducerea
activitatea de suprapășunat; Mentinerea pășunilor și a pajiștilor la nivele productiv optime, inclusiv a coridoarelor
verzi din interiorul carierilor; Mentinerea calită a corpului de apă din interior și din vecinația carieră.

Aplicând cele mai bune metode de conservare pentru specii care au nevoie, atunci va fi mai ușor de aplicat și, menținerea
pe termen pulmonar a restaurii mediului. Prin evidențierea legaturilor dintre ecosistemul carierii și habitatele
înconjutoare prin speciile-cheie asigurări imobiliare a complexului habitatelor unei cariere.

Eng.

Deși o carieră este reprezentată de activități industriale, fiind ea însăși un ecosistem cu valori specifice ale factorilor de mediu, aceasta nu este separată de ecosistemele înconjurătoare. Deoarece specia nu cunoaște frontiere, între carieră și împrejurimi există „canale verzi” conjunctive. Aceste canale sunt utilizate de speciile cheie pentru aprovizionarea și schimbul de energie între carieră și împrejurimi. Pentru a fi durabilă, gestionarea carierei trebuie să mențină aceste conexiuni la niveluri optime.

Prin urmare, există trei pași de urmat:
1. Un inventar al speciilor cheie prezente la nivelul carierei și în împrejurimi.

2. Starea de conservare
evaluarea speciilor-cheie.

3. Adoptarea unui set de măsuri pentru a crește starea de conservare a
specii-cheie identificate.

Urmând aceste trei etape va aduce o vizibilitate reală asupra funcționării ecosistemului carierei în legătură cu habitatele naturale. Prin urmare, am identificat 71 de specii de ciuperci, 3 specii de licheni, 3 specii de mușchi, 3 specii de ferigi, 77 de specii superioare de plante, 24 de specii de fluturi de zi, 32 de specii de fluturi de noapte, 72 de alte specii de nevertebrate, 7 specii de amfibieni, 5 specii de reptile, 29 de specii de păsări (6 raptori de zi, 2 specii de păsări de noapte, 20 de alte specii), 9 specii mari de mamifere, 4 specii de mamifere mici, 7 specii de mamifere mici de rozătoare , 9 specii de lilieci. Astfel, am identificat un total de 354 de specii în interiorul sitului carierei și în vecinătate, din care, 281 au fost identificate ca specii cheie pentru un sit de carieră durabilă. Evaluarea stării locale de conservare a relevat următoarea repartiție a speciei: specii rare – 3 specii de plante, 2 specii de fluturi zi, 3 alte specii de insecte, 3 specii de amfibieni, 2 specii de reptile, 7 specii de păsări, 2 specii mari de mamifere, 3 specii de mamifere mici, 7 specii de lilieci; specii declin: 4 specii de fluture zi, 5 alte specii de insecte, 5 specii de amfibieni, 3
specii de reptile, 9 specii de lilieci; specii înfloritoare: toate celelalte specii care, în cazul în care nu sunt enumerate în categoriile de mai sus,
însumarea a 252 de specii.

Toate speciile-cheie contribuie la schimbul de energie între carieră și habitatele naturale care sunt producători sau consumatori. În timpul activității noastre în zona studiată am constatat trei amenințări majore care afectează direct sau indirect biodiversitatea și în special conservarea speciilor cheie: pierderea habitatului, braconajul și furtul de lemn, poluarea gunoiului menajer. Studiind aceste trei vulnerabilități principale ale carierei și ale zonei înconjurătoare, am elaborat următoarele măsuri necesare pentru a crește starea de conservare locală a speciilor cheie și pentru a asigura o gestionare durabilă a carierei. Reducerea poluanților care degradează calitatea ecosistemelor; Reducerea braconajului și a furtului de lemn; Conservarea peșterilor ca habitate de o importanță deosebită pentru conservarea biodiversității; Restaurarea habitatului; Reducerea activităților de suprapășunat; Menținerea pășunilor și a pajiștilor la niveluri productive optime, inclusiv a canalelor verzi din interiorul carierei; Menținerea calității corpurilor de apă în interiorul și în vecinătatea carierei.

Prin aplicarea celor mai bune metode de conservare pentru speciile care au nevoie va fi apoi mai ușor să se aplice și să mențină pe termen lung reabilitarea mediului. Prin evidențierea legăturilor dintre ecosistemul carierei și habitatele înconjurătoare prin intermediul speciilor-cheie, asigurăm sensibilizarea publicului cu privire la complexitatea habitatelor unei cariere